Reconstructie Schagerweg

Op dinsdag 12 januari 2019 om 19.30 uur in Sporthal Molentocht

De gemeente Schagen gaat, onder voorzitterschap van wethouder Hans Heddes, een informatiebijeenkomst geven over de stand van zaken betreffende de reconstructie van de Schagerweg. 

Tijdens deze avond, wordt door de gemeente een presentatie gegeven en is er een voorlopige definitieve tekening te zien van de plannen. 
Deze plannen zijn i.s.m. een groep van 5 meedenkers, t.w. Klaas Noorman, Marc Klaassen, Carolien Bechthold (bewoners Schagerweg), Raymond Slijkerman (bewoner Hoenderpark) en Nico Slikker (bewoner bedrijven- industrieterrein), mede voorbereid.

Uitgangspunten van de dorpsraad voor de plannen waren: 
-veiligheid voor alle weggebruikers,
-reduceren snelheid van het gemotoriseerde verkeer en het verminderen van de verkeersintensiteit
m.n. van het landbouw- en vrachtverkeer. 
-Ook het “opleuken”, het terugbrengen en het ontwerpen
van een meer “dorpskarakter”, m.n. het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Grote Sloot (tot en met de brug), moest in de plannen zoveel mogelijk worden meegenomen.

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Algemene ledenvergadering

Donderdag 11 december om 19.30  uur. algemene ledenvergadering

Locatie: Sporthal “Molentocht”.

Gastspreker Jan Wijn (Klimaatambassadeur bij HHNK)

Hij zal met zijn presentatie “Klimaatadaptatie in Noorderkwartier, de gevolgen van klimaat veranderingen laten zien van mondiaal naar de regio. Jan Wijn zal de volgende drie onderwerpen bespreken: Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Drie onderwerpen waarmee we afgelopen zomer allemaal mee te maken hebben gehad!

Abonnee van ons dorpsblad ‘ Rondom de Brug’  betekent dat u  tevens lid bent van de dorpsraad

 

Reconstructie Schagerweg

Op maandag 16 juli 2018 is er in Sporthal “Molentocht” te Schagerbrug van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst over de reconstructie van de Schagerweg. 

Schagerweg

Woningbouw in Schagerbrug

Op dinsdagavond 17 juli, 19.30 uur is in sporthal De Molentocht een informatieavond over woningbouw in Schagerbrug. Het gaat om de beoogde locatie ‘Buitenvaart’ aan de Schagerweg, achter de snackbar

.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 5 juni 2018 om 19.30  uur in de kerk van Schagerbrug.

Na afloop zal Erik Jan Tillema vertellen over de historie van de kerk en over zinvol Zijpe.

Abonnee van ons dorpsblad ‘ Rondom de Brug’  betekent dat u  tevens lid bent van de dorpsraad.

Politiek debat

19 februari 2018 om 19:30  is er een openbare vergadering in sporthal “Molentocht”. Deze vergadering zal geheel in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Alle politieke partijen zijn uitgenodigd om de gewenste toekomstige ontwikkelingen in Schagerbrug ter discussie te stellen.

6 van de 9 politieke partijen hebben zich inmiddels aangemeld, oftewel 83% van de huidige zetels.

De vergadering/discussie zal door gespreksleidster Monique Ooms (http://oomscommunicatie.nl) worden geleid , zij heeft kennis, kunde en creativiteit als debatleider.

Monique Ooms

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 25 september 2017 om 20.00 uur in Sporthal Molentocht.

Abonnee van ons dorpsblad ‘ Rondom de Brug’  betekent dat u  tevens lid bent van de dorpsraad.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 19 juni a.s. om 20.00 uur in Sporthal Molentocht.

Abonnee van ons dorpsblad ‘ Rondom de Brug’  betekent dat u  tevens lid bent van de dorpsraad.