Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 3 december 2019 0m 19.30 uur in sporthal “Molentocht”

Na afloop van de vergadering zal de film ‘Groote Sloot, van sluis tot sluis’ worden getoond door Joop Luten, tevens maker van deze film.

Nieuwe opzet veldbezoeken

Afgelopen jaren organiseerde de gemeente Schagen veldbezoeken. Samen met haar bewoners liepen ze door een dorp of wijk om te kijken waar het beter kon. 

Omdat deze veldbezoeken veelal tijdens werktijd waren kwamen er weinig of soms zelfs geen inwoners opdagen, daarom is besloten voor een nieuwe opzet van de veldbezoeken, welke gehouden worden op woensdagen van 1 mei tot en met 29 mei 2019

Met deze nieuwe opzet legt de gemeente de actie bij de dorpsraad. 

Als wij behoefte hebben om een mooi initiatief of om bepaalde gevaarlijke (verkeers)situaties onder de aandacht te brengen dan kan er door de dorpsraad een veldbezoek aangevraagd worden. Heeft u ideeën of suggesties meld het aan ons info@dorpsraadschagerbrug.nl

“Wij staan open voor signalen over punten in onze buitenruimte die voor verbetering vatbaar zijn”, aldus wethouder Joke Kruit .

Inwoners die bij zo’n veldbezoek aanwezig willen zijn worden op de hoogte gehouden via onze communicatiekanalen. 

Algemene ledenvergaderingen 2019

Locatie: Sporthal “Molentocht” in Schagerbrug

Maandag 1 april 2019 om 19.30 uur 

Als gastspreker hebben wij afgevaardigden van het zo succesvolle DOP(dorpsondersteuningspunt)Petten.
Zij komen vertellen waarom dit in een aantal jaar haar bestaansrecht meer dan heeft bewezen!
Wat betekent het voor de oudere en eenzame inwoner?
 

Dinsdag 25 juni 2019 om 19.30 uur

Abonnee van ons dorpsblad ‘ Rondom de Brug’  betekent dat u  tevens lid bent van de dorpsraad

Reconstructie Schagerweg

Op dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur in Sporthal Molentocht

De gemeente Schagen gaat, onder voorzitterschap van wethouder Hans Heddes, een informatiebijeenkomst geven over de stand van zaken betreffende de reconstructie van de Schagerweg. 

Tijdens deze avond, wordt door de gemeente een presentatie gegeven en is er een voorlopige definitieve tekening te zien van de plannen. 
Deze plannen zijn i.s.m. een groep van 5 meedenkers, t.w. Klaas Noorman, Marc Klaassen, Carolien Bechthold (bewoners Schagerweg), Raymond Slijkerman (bewoner Hoenderpark) en Nico Slikker (bewoner bedrijven- industrieterrein), mede voorbereid.

Uitgangspunten van de dorpsraad voor de plannen waren: 
-veiligheid voor alle weggebruikers,
-reduceren snelheid van het gemotoriseerde verkeer en het verminderen van de verkeersintensiteit
m.n. van het landbouw- en vrachtverkeer. 
-Ook het “opleuken”, het terugbrengen en het ontwerpen
van een meer “dorpskarakter”, m.n. het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Grote Sloot (tot en met de brug), moest in de plannen zoveel mogelijk worden meegenomen.

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Algemene ledenvergadering

Donderdag 11 december om 19.30  uur. algemene ledenvergadering

Locatie: Sporthal “Molentocht”.

Gastspreker Jan Wijn (Klimaatambassadeur bij HHNK)

Hij zal met zijn presentatie “Klimaatadaptatie in Noorderkwartier, de gevolgen van klimaat veranderingen laten zien van mondiaal naar de regio. Jan Wijn zal de volgende drie onderwerpen bespreken: Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Drie onderwerpen waarmee we afgelopen zomer allemaal mee te maken hebben gehad!

Abonnee van ons dorpsblad ‘ Rondom de Brug’  betekent dat u  tevens lid bent van de dorpsraad

 

Reconstructie Schagerweg

Op maandag 16 juli 2018 is er in Sporthal “Molentocht” te Schagerbrug van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst over de reconstructie van de Schagerweg. 

Schagerweg

Woningbouw in Schagerbrug

Op dinsdagavond 17 juli, 19.30 uur is in sporthal De Molentocht een informatieavond over woningbouw in Schagerbrug. Het gaat om de beoogde locatie ‘Buitenvaart’ aan de Schagerweg, achter de snackbar

.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 5 juni 2018 om 19.30  uur in de kerk van Schagerbrug.

Na afloop zal Erik Jan Tillema vertellen over de historie van de kerk en over zinvol Zijpe.

Abonnee van ons dorpsblad ‘ Rondom de Brug’  betekent dat u  tevens lid bent van de dorpsraad.