Bestuursleden

Voorzitter: Vincent Dekker

Secretaris: Hennie Hoebe

Penningmeester: Nico Bouwes

Communicatie: Geja Meppelink

info@dorpsraadschagerbrug.nl