Redactie

 dorpskrant@dorpsraadschagerbrug.nl

Riky Hijink

Gery de Boer

Jantina van Winsum

Irana Radu

Hennie Hoebe

Elsbeth Werkman