Wie zijn wij

De dorpsraad Schagerbrug is een vereniging die zich richt op de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in het dorp Schagerbrug

De Dorpsraad Schagerbrug wordt gerund door vrijwilligers.

Middels openbare vergaderingen, de dorpskrant, contact met de bewoners en organisaties, deze website en email houdt de Dorpsraad contact met de mensen die in Schagerbrug wonen, werken en leven. Op deze wijze krijgt de ‘raad’ de benodigde informatie om aan haar doelstelling inhoud te geven.

Bestuursleden

Voorzitter: Vincent Dekker

Secretaris: Hennie Hoebe

Penningmeester: Nico Bouwes

Communicatie: Geja Meppelink

info@dorpsraadschagerbrug.nl

Commissies

Commissie verkeer + infra   drsverkeer@dorpsraadschagerbrug.nl

Voorzitter: Dirk de Vries

Secretaris : Gerard de Boer

Lid: Frank Hulsebosch

Lid: Jan Dekker

Commissie Algemeen   drsalgemeen@dorpsraadschagerbrug.nl

Voorzitter: Onno van der Leij

Secretaris: Theo Groot

Lid: Paula den Bak

Lid: Atina Kruijer

Lid: Anja Eriks

Lid: Klaas Ott

Commissie Duurzaam drsduurzaam@dorpsraadschagerbrug.nl

Lid: Klaas Ott

Lid: Marc Klaassen

Lid: Frank van der Wal

Dorpsblad “Rondom de Brug”

Redactie   dorpskrant@dorpsraadschagerbrug.nl

Riky Hijink

Gery de Boer

Jantina van Winsum

Hennie Hoebe

Ledenadministratie en coordinatie bezorging Dorpskrant

leden@dorpsraadschagerbrug.nl

Gerard de Boer