Bestuursleden

Voorzitter: Lous Kruijer

Secretaris: Onno van der Leij

Penningmeester: Nico Bouwes

Lid: Theo Groot

Lid: Geja Meppelink

info@dorpsraadschagerbrug.nl