Bestuursleden

Voorzitter: Theo Groot

Secretaris: Onno van der Leij

Penningmeester: Jaap Wolzak

Lid: Nico Bouwes

Lid: Geja Meppelink

Lid: Lous Kruijer

info@dorpsraadschagerbrug.nl