Wijkagent/BOA

Willem van Veen


Een wijkagent is een ervaren politieagent, die een groot deel van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of woonkern. Hij of zij is ‘oog en oor’ van de politie en voor de bevolking het eerste aanspreekpunt.
Willem van Veen is wijkagent voor de Zijpe en dus ook voor Schagerbrug

Willem van Veen: “Als wijkagent ben je een vast aanspreekpunt in de buurt, voor politiezaken. Het belangrijkste gereedschap van een wijkagent is informatie. Informatie die ú kunt geven. U kunt met vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving bij mij terecht, maar ook met ideeën en initiatieven. Schroom dus niet om, zeker als er problemen zijn, rechtstreeks contact met mij op te nemen. Wacht dus niet op het moment dat ik bij u kom, maar schiet me aan als ik bij u in de buurt ben. Tijdens mijn werk heb ik contact met verschillende partijen, denk aan burgers (slachtoffers), de gemeente, sportverenigingen, woningbouworganisaties, hulpverleningsinstanties, horeca, bedrijfsleven, de jeugd- en jongerenwerker, maatschappelijk werk, consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, RIAGG, arbeidsbureau, huisarts, huurdersvereniging, organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenzorg, de media, het onderwijs, ouderenbonden, dorpsbelangenverenigingen. Wijkagent is een veelzijdig beroep.”

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de wijkagent Zijpe –  Willem van Veen: Bel naar 0900-8844

Onze wijkagent twittert ook https://twitter.com/pol_wvanveen?lang=en&lang=en

Per 1 januari 2019 beschikken we even niet over een BOA, de vacature is vacant

Een BOA(buitengewoon opsporingsambtenaar) is  een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een BOA bepaalde strafbare feiten mag opsporen.

Onze buitengewoon opsporingsambtenaar wordt door de gemeente  of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven.