Vergaderingen/agenda

Algemene ledenvergadering

Maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur in Sporthal “Molentocht”

Na afloop van de vergadering zullen Marco Visser en Cora Blankendaal ons meenemen in de laatste ontwikkelingen bij stichting NRG en stichting Pallas  in Petten.

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 26 oktober 2021 om 19.30 uur in Sporthal “Molentocht”

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 3 december 2019 om 19.30 in Sporthal “Molentocht”

Na afloop van de vergadering zal de film ‘Groote Sloot, van sluis tot sluis’ worden getoond door Joop Luten, tevens maker van deze film.

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 25 juni 2019 om 19.30 uur in Sporthal “Molentocht”.

Reconstructie Schagerweg

Op dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur in Sporthal Molentocht

De gemeente Schagen gaat, onder voorzitterschap van wethouder Hans Heddes, een informatiebijeenkomst geven over de stand van zaken betreffende de reconstructie van de Schagerweg. 

Tijdens deze avond, wordt door de gemeente een presentatie gegeven en is er een voorlopige definitieve tekening te zien van de plannen. 
Deze plannen zijn i.s.m. een groep van 5 meedenkers, t.w. Klaas Noorman, Marc Klaassen, Carolien Bechthold (bewoners Schagerweg), Raymond Slijkerman (bewoner Hoenderpark) en Nico Slikker (bewoner bedrijven- industrieterrein), mede voorbereid.

Uitgangspunten van de dorpsraad voor de plannen waren: 
-veiligheid voor alle weggebruikers,
-reduceren snelheid van het gemotoriseerde verkeer en het verminderen van de verkeersintensiteit
m.n. van het landbouw- en vrachtverkeer. 
-Ook het “opleuken”, het terugbrengen en het ontwerpen
van een meer “dorpskarakter”, m.n. het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Grote Sloot (tot en met de brug), moest in de plannen zoveel mogelijk worden meegenomen.

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Algemene ledenvergadering

  • dinsdag 11 december 2018 19.30 uur.

Locatie: Sporthal “Molentocht”.

Gastspreker Jan Wijn zal de gevolgen van klimaat veranderingen laten zien van mondiaal naar de regio. Jan Wijn zal de volgende drie onderwerpen bespreken: Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Drie onderwerpen waarmee we afgelopen zomer allemaal mee te maken hebben gehad!

  • dinsdag 5 juni 2018 aanvang 19.30 uur in de kerk.  Gastspreker Erik Jan Tillema, hij vertelt over de historie van de kerk en over zinvol Zijpe
  • maandag 19 februari 2018 aanvang 19.30 uur in Sporthal Molentocht (staat uitsluitend in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018)
  • maandag 11 december 2017 aanvang 20.00 uur in Sporthal Molentocht
  • maandag 25 september 2017 aanvang 20.00 uur in Sporthal Molentocht