Redactie

 dorpskrant@dorpsraadschagerbrug.nl

Brigitte van der Broek

Gerry Fokkinga

Jantina van Winsum

Inge de Groot