Ons Dierenpark

Het dierenpark Schagerbrug is destijds door de gemeente gebouwd en beheert. Op 1 augustus 2016 is Stichting dierenpark Schagerbrug opgericht en heeft het beheer van het park en de dieren op zich genomen. 

Stichting dierenpark Schagerbrug heeft als hoofddoel het beheren, onderhouden en verzorgen van de dieren. Het dierenpark is een maatschappelijke voorziening die kinderen en volwassenen de kans geeft om op een recreatieve en educatieve manier in aanraking te komen met dieren, natuur en milieu. De populatie van het dierenpark Schagerbrug omvat kleinvee, knaagdieren en herten en geiten. De stichting zorgt dat er kennis opgedaan kan worden van de levenscyclus van de dieren; van geboren worden tot ouderdom (in goede gezondheid). Er wordt niet gefokt voor gewin.

Doelstellingen stichting dierenpark

  • Onderhouden van het park en het verzorgen van de dieren
  • Optimaliseren van het welzijn van de dieren

Maatschappelijke doelstellingen

  • Kinderen en volwassenen in contact brengen met dieren en leren begrip- en respectvol om te gaan met dieren en natuur.
  • Bezoekers en bewoners Schagerbrug en omstreken betrekken bij het dierenpark

Stichting dierenpark Schagerbrug zet zich 7 dagen in de week in voor de verzorging en onderhoud van het dierenpark. Samen met een groep vrijwilligers zorgen zij ervoor dat het dierenwelzijnsbeleid wordt nageleefd en de veiligheid en gezondheid van zowel de dieren als de bezoekers worden gewaarborgd.

Stichting dierenpark Schagerbrug is continu opzoek naar de beste manieren om het verblijf en omgeving zo natuurlijk, aangenaam en veilig mogelijk te houden en maken voor de dieren. Hiervoor moeten soms acties worden ondernomen die flink wat werk en/of kosten met zich meebrengen. Hiervoor doen wij een beroep op sponsoren en lokale bedrijven die ons hiermee willen helpen. 

Door de samenwerking met instellingen en basisscholen o.a. ’t Zwanenest kunnen wij kinderen betrekken bij de dagelijkse verzorging van de dieren en het onderhoud van het park. Ook willen wij de kinderen betrekken bij de jaarlijkse onderhoudsklussen en kunnen ze meedenken over verbeteringen en toevoegingen aan het park die het welzijn van de dieren bevorderen. 

Door het organiseren van opendagen en klussendagen willen wij ook andere doelgroepen de gelegenheid geven om een kijkje te nemen in/op het park en/of een dagje mee te helpen met wat grotere onderhoudsprojecten. Op die manier willen wij meer betrokkenheid creëren met de inwoners van Schagerbrug en omstreken en kunnen we op zulke dagen elkaars kennis, vaardigheden en ideeën delen.