Algemene ledenvergadering

Maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur in Sporthal “Molentocht”

Na afloop van de vergadering zullen Marco Visser en Cora Blankendaal ons meenemen in de laatste ontwikkelingen bij stichting NRG en stichting Pallas  in Petten.

We mogen bouwen

En daar zijn wij erg blij mee. Onze huidige voorzitter Theo Groot en Jelle Beemsterboer hebben zich jaren volop ingezet om dit te bereiken. Deze uitbreiding hebben we nodig ter behoud en bevordering van de leefbaarheid in ons mooie dorp en het voortbestaan van onze voorzieningen, zoals de school en de vele (sport) verenigingen, die ons dorp rijk is. De nieuwe woonwijk gaat Buitenvaert heten. Er zal gebouwd worden in het z.g. vierde kwadrant van het dorp achter de voormalige locatie van bouwbedrijf Ott, tegenover het industrieterrein.Het plan Buitenvaert behelst ca. 40 woningen van het type vrijstaand of twee-onder-een-kap en ca. 15 appartementen.De projectontwikkelaar USP gaat nu het plan zijn definitieve vorm geven en heeft toegezegd ons tijdens deze ontwikkelingen op de hoogte te houden. Er is al toegezegd dat gekeken wordt of het aantal type appartement kan worden vergroot. De verwachting is dat midden 2021 dit is gerealiseerd en het plan kan worden gepresenteerd en de eerste woningen in de verkoop zullen gaan. USP heeft toegezegd dat mensen uit Schagerbrug of met historische banden met Schagerbrug bij de toewijzing voorkeur zullen hebben. De verwachting is dat in de herfst van 2021 met de bouw wordt begonnen.Alles met elkaar een goed begin van het nieuwe jaar. Ook de voorbereidingen voor het bouwplan “VESD B veld” gaan gewoon door, maar heeft door de planologische processen nog wat tijd nodig. Dit plan voorziet in een groter aandeel z.g. starterswoningen.

Uitnodiging

Gemeente Schagen nodigt u uit voor een inloopbijeenkomst over woningbouw op het voormalig B-veld van Vesdo.

In oktober 2019 werd u gevraagd met ideeën te komen voor mogelijke woningbouw op de locatie van het vroegere B-veld van voetbalvereniging VESDO. We zijn daarna aan de slag gegaan en hebben 2 stedenbouwkundige modellen gemaakt. Hierover willen we graag met u in gesprek gaan tijdens een inloopbijeenkomst op woensdagavond 2 september 2020 van 17.00 tot 20.00 uur. In sporthal De Molentocht, P. Ottstraat 1, Schagerbrug 

Inloopbijeenkomst

De informatie uit deze inloopbijeenkomst is nodig om een keuze te te kunnen maken met welk model we verder gaan. Nadat de keuze gemaakt is, werken wij het model en de uitvoering verder uit. Hierbij denken wij ook na over hoe we het bijbehorende woningbouwprogramma in de markt gaan aanbieden, zodat naar uitvoering kan worden toegewerkt.

Naast stedenbouw is de inrichting en aankleding van de nieuwe wijk belangrijk. Ook daarover willen wij met u in gesprek. Natuurlijk is er ook ruimte voor uw vragen.

Aanmelden verplicht

In verband met het coronavirus is de opzet van de inloopbijeenkomst anders dan u gewend bent. De periode van 3 uur splitsen wij op in 6x een half uur.

Wilt u aangeven in welk half uur u naar de sporthal wilt komen?

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar sonja.broekman@schagen.nl met daarin uw naam, telefoonnummer en het tijdstip waarop u wilt komen. Of te bellen mat 06-48216269

Er mogen maximaal 25 personen per half uur komen. Ht kan dus zo zijn dat het door u gekozen tijdstip vol is. Dan nemen wij contact met u op om in overleg een nieuw tijdstip te kiezen.

De volgende perioden kunt u kiezen:

  • 17.00 tot 17.30 uur
  • 17.30 tot 18.00 uur
  • 18.00 tot 18.30 uur
  • 18.30 tot 19.00 uur
  • 19.00 tot 19.30 uur
  • 19.30 tot 20.00 uur

Wij vertrouwen op uw komst en willen er, samen met u, een goede inloopbijeenkomst van maken.

Met vriendelijke groet,

René Eldering

projectleider 

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 3 december 2019 0m 19.30 uur in sporthal “Molentocht”

Na afloop van de vergadering zal de film ‘Groote Sloot, van sluis tot sluis’ worden getoond door Joop Luten, tevens maker van deze film.

Nieuwe opzet veldbezoeken

Afgelopen jaren organiseerde de gemeente Schagen veldbezoeken. Samen met haar bewoners liepen ze door een dorp of wijk om te kijken waar het beter kon. 

Omdat deze veldbezoeken veelal tijdens werktijd waren kwamen er weinig of soms zelfs geen inwoners opdagen, daarom is besloten voor een nieuwe opzet van de veldbezoeken, welke gehouden worden op woensdagen van 1 mei tot en met 29 mei 2019

Met deze nieuwe opzet legt de gemeente de actie bij de dorpsraad. 

Als wij behoefte hebben om een mooi initiatief of om bepaalde gevaarlijke (verkeers)situaties onder de aandacht te brengen dan kan er door de dorpsraad een veldbezoek aangevraagd worden. Heeft u ideeën of suggesties meld het aan ons info@dorpsraadschagerbrug.nl

“Wij staan open voor signalen over punten in onze buitenruimte die voor verbetering vatbaar zijn”, aldus wethouder Joke Kruit .

Inwoners die bij zo’n veldbezoek aanwezig willen zijn worden op de hoogte gehouden via onze communicatiekanalen. 

Algemene ledenvergaderingen 2019

Locatie: Sporthal “Molentocht” in Schagerbrug

Maandag 1 april 2019 om 19.30 uur 

Als gastspreker hebben wij afgevaardigden van het zo succesvolle DOP(dorpsondersteuningspunt)Petten.
Zij komen vertellen waarom dit in een aantal jaar haar bestaansrecht meer dan heeft bewezen!
Wat betekent het voor de oudere en eenzame inwoner?
 

Dinsdag 25 juni 2019 om 19.30 uur

Abonnee van ons dorpsblad ‘ Rondom de Brug’  betekent dat u  tevens lid bent van de dorpsraad

Reconstructie Schagerweg

Op dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur in Sporthal Molentocht

De gemeente Schagen gaat, onder voorzitterschap van wethouder Hans Heddes, een informatiebijeenkomst geven over de stand van zaken betreffende de reconstructie van de Schagerweg. 

Tijdens deze avond, wordt door de gemeente een presentatie gegeven en is er een voorlopige definitieve tekening te zien van de plannen. 
Deze plannen zijn i.s.m. een groep van 5 meedenkers, t.w. Klaas Noorman, Marc Klaassen, Carolien Bechthold (bewoners Schagerweg), Raymond Slijkerman (bewoner Hoenderpark) en Nico Slikker (bewoner bedrijven- industrieterrein), mede voorbereid.

Uitgangspunten van de dorpsraad voor de plannen waren: 
-veiligheid voor alle weggebruikers,
-reduceren snelheid van het gemotoriseerde verkeer en het verminderen van de verkeersintensiteit
m.n. van het landbouw- en vrachtverkeer. 
-Ook het “opleuken”, het terugbrengen en het ontwerpen
van een meer “dorpskarakter”, m.n. het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Grote Sloot (tot en met de brug), moest in de plannen zoveel mogelijk worden meegenomen.

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Algemene ledenvergadering

Donderdag 11 december om 19.30  uur. algemene ledenvergadering

Locatie: Sporthal “Molentocht”.

Gastspreker Jan Wijn (Klimaatambassadeur bij HHNK)

Hij zal met zijn presentatie “Klimaatadaptatie in Noorderkwartier, de gevolgen van klimaat veranderingen laten zien van mondiaal naar de regio. Jan Wijn zal de volgende drie onderwerpen bespreken: Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Drie onderwerpen waarmee we afgelopen zomer allemaal mee te maken hebben gehad!

Abonnee van ons dorpsblad ‘ Rondom de Brug’  betekent dat u  tevens lid bent van de dorpsraad