Reconstructie Schagerweg

Op dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur in Sporthal Molentocht

De gemeente Schagen gaat, onder voorzitterschap van wethouder Hans Heddes, een informatiebijeenkomst geven over de stand van zaken betreffende de reconstructie van de Schagerweg. 

Tijdens deze avond, wordt door de gemeente een presentatie gegeven en is er een voorlopige definitieve tekening te zien van de plannen. 
Deze plannen zijn i.s.m. een groep van 5 meedenkers, t.w. Klaas Noorman, Marc Klaassen, Carolien Bechthold (bewoners Schagerweg), Raymond Slijkerman (bewoner Hoenderpark) en Nico Slikker (bewoner bedrijven- industrieterrein), mede voorbereid.

Uitgangspunten van de dorpsraad voor de plannen waren: 
-veiligheid voor alle weggebruikers,
-reduceren snelheid van het gemotoriseerde verkeer en het verminderen van de verkeersintensiteit
m.n. van het landbouw- en vrachtverkeer. 
-Ook het “opleuken”, het terugbrengen en het ontwerpen
van een meer “dorpskarakter”, m.n. het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Grote Sloot (tot en met de brug), moest in de plannen zoveel mogelijk worden meegenomen.

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.