Nieuws

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 26 oktober 2021 om 19.30 uur is er een vergadering gepland in sporthal “Molentocht” er van uitgaande dat het, gelet op de corona, maatregelen weer mag.

Wat zou het fijn zijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten.

Uitnodiging

Gemeente Schagen nodigt u uit voor een inloopbijeenkomst over woningbouw op het voormalig B-veld van Vesdo.

In oktober 2019 werd u gevraagd met ideeën te komen voor mogelijke woningbouw op de locatie van het vroegere B-veld van voetbalvereniging VESDO. We zijn daarna aan de slag gegaan en hebben 2 stedenbouwkundige modellen gemaakt. Hierover willen we graag met u in gesprek gaan tijdens een inloopbijeenkomst op woensdagavond 2 september 2020 van 17.00 tot 20.00 uur. In sporthal De Molentocht, P. Ottstraat 1, Schagerbrug

Inloopbijeenkomst

De informatie uit deze inloopbijeenkomst is nodig om een keuze te te kunnen maken met welk model we verder gaan. Nadat de keuze gemaakt is, werken wij het model en de uitvoering verder uit. Hierbij denken wij ook na over hoe we het bijbehorende woningbouwprogramma in de markt gaan aanbieden, zodat naar uitvoering kan worden toegewerkt.

Naast stedenbouw is de inrichting en aankleding van de nieuwe wijk belangrijk. Ook daarover willen wij met u in gesprek. Natuurlijk is er ook ruimte voor uw vragen.

Aanmelden verplicht

In verband met het coronavirus is de opzet van de inloopbijeenkomst anders dan u gewend bent. De periode van 3 uur splitsen wij op in 6x een half uur.

Wilt u aangeven in welk half uur u naar de sporthal wilt komen?

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar sonja.broekman@schagen.nl met daarin uw naam, telefoonnummer en het tijdstip waarop u wilt komen. Of te bellen mat 06-48216269

Er mogen maximaal 25 personen per half uur komen. Ht kan dus zo zijn dat het door u gekozen tijdstip vol is. Dan nemen wij contact met u op om in overleg een nieuw tijdstip te kiezen.

De volgende perioden kunt u kiezen:

  • 17.00 tot 17.30 uur
  • 17.30 tot 18.00 uur
  • 18.00 tot 18.30 uur
  • 18.30 tot 19.00 uur
  • 19.00 tot 19.30 uur
  • 19.30 tot 20.00 uur

Wij vertrouwen op uw komst en willen er, samen met u, een goede inloopbijeenkomst van maken.

Met vriendelijke groet,

René Eldering

projectleider 

Het Max Plazierhuis in Schagerbrug voor demente ouderen gaat open. Maar initiatiefnemer Willem Plazier is op een zijspoor gezet. ’Dat doet pijn’

Het voormalige raadhuis in Schagerbrug voor de grootschalige verbouwing begon. De buitenkant van het pand is ongewijzigd gebleven.© archieffoto mediahuis/marten visser

Marten Visser17/05/2020 om 14:19SCHAGERBRUG

Het Max Plazierhuis in Schagerbrug, het wooncomplex voor ouderen met dementie, gaat op 1 juli open. In eerste instantie met 23 bewoners.

Dat aantal wordt later uitgebreid naar 46. Initiatiefnemer Willem Plazier moet vanaf de zijlijn toekijken hoe zijn geesteskind ’tot leven komt’. Hij is kort geleden, na heibel binnen de organisatie, uit het stichtingsbestuur gestapt.

Plazier lanceerde het plan voor een ’seniorencomplex nieuwe stijl’ drie jaar geleden. Hij knokte net zolang tot hij alles voor elkaar had en het voormalige raadhuis in Schagerbrug kon worden verbouwd.

Bedoeling is dat ouderen met dementie vrij op het terrein rond kunnen lopen, dat ze niet opgesloten zitten op de afdeling zoals op andere plekken wel vaak gebeurt.

Lees ook: Elke bewoner van het Plazierhuis in Schagerbrug heeft zijn eigen douche en toilet. En eventueel kunnen ze in het grote snoezelbad

In het complex moest een theater/café komen dat ook door het dorp kon worden gebruikt, zodat het Plazierhuis ook ’van het dorp’ zou worden. Plazier zegt desgevraagd dat hij steeds vaker in discussies belandde met de mensen die de zorg gaan verlenen in het Plazierhuis.

(Tekst gaat door onder de foto)

Willem Plazier tijdens de grote verbouwing van het oude raadhuis in Schagerbrug. Hij was de drijvende kracht achter het project.© Archieffoto Nick Maarsen

Uiteindelijk was er volgens hem, door druk vanuit het bestuur, geen andere optie meer dan op te stappen. ,,Dat doet pijn inderdaad. Ik heb de afgelopen jaren zo’n beetje alles gedaan. Nu maak ik er geen deel meer van uit.’’

Hans Karels, mede-initiatiefnemer en tijdelijk voorzitter van de Raad van Bestuur noemt Plazier ’een enthousiaste, commerciële man’. ,,Maar nu zijn er ook twee mensen bijgekomen die kijken naar hoe de zorg straks moet worden geregeld. Die communicatie liep niet goed. Dat noopte Willem om een stap terug te doen.’’

Theater

Twistpunt was vooral het theater/café dat Plazier voor ogen had als centrale ruimte.

Karels: ,,Daar was hij heel erg mee bezig, terwijl de anderen zeiden: de zorg voor de mensen staat voorop, daarna gaan we de rest wel uitbouwen. We gaan eerst de bewoners in alle rust opvangen, dat wordt vanwege de coronaregels al ingewikkeld genoeg.’’

Plaquette

Plazier legt zich noodgedwongen bij de gang van zaken neer, zegt hij. ,,Ik blijf het wel volgen. Ik heb bedongen dat de naam Max Plazierhuis (naar zijn vader die dementie had, red.) blijft. En in de hal komt op een plaquette te staan wie de oprichters zijn.’’

Volgens Karels kunnen de bewoners, ondanks het coronavirus, straks gewoon instromen. ,,We hopen dat de regels tegen die tijd weer een beetje versoepeld zijn, zodat familie weer op bezoek kan komen.’’

Begin 2020 nieuw plan voor Schagerweg

4-12-2019

SCHAGERBRUG – De gemeente Schagen komt begin 2020 met een nieuw plan voor het opknappen van de Schagerweg in Schagerbrug. Dat meldt wethouder Hans Heddes (PvdA) van de gemeente Schagen. 

De Dorpsraad in Schagerbrug wil dat in de vernieuwde Schagerweg klinkers komen. Bewoners van de weg willen asfalt om overlast te voorkomen. 

De gemeente koos deze week voor asfalt, tegen de zin van de Dorpsraad. Die trok zich daarop terug uit het overleg. 

De gemeente gaat nu een aangepast ontwerp maken die recht doet aan de wensen van zowel de Dorpsraad als de aanwonenden. Dat aangepaste ontwerp wordt over enkele maanden aan de bewoners van Schagerbrug gepresenteerd. 

Wethouder Heddes hoopt dat op basis van het nieuwe ontwerp de Dorpsraad weer mee wil gaan praten. De reconstructie van de weg start in het najaar van 2020. 

Schagerweg Schagerweg Schagerbrug

Heddes heeft geen actieve herinnering meer aan Schagerweg met klinkers

Van klinkers naar asfalt

4-12-2019

“Ik kan me echt niet aktief meer herinneren dat ik op de informatie-avond in januari over de reconstructie van de Schagerweg zo’n fervent voorstander was van klinkers op de Schagerweg” laat de Schager wethouder weten. Deze reactie komt naar aanleiding van de teleurstelling van de boze dorpsraad van Schagerbrug. Die kreeg afgelopen maandag te horen dat de Schagerweg toch geasfalteerd gaat worden terwijl klinkers beloofd waren.

“Het college is juist dol op participatie vanuit de bevolking, vooral als het ons uitkomt. Maar ik kan me niet herinneren dat de dorpsraad voor klinkers was. Misschien kunnen we klinkers leggen als fietspad, de rest asfalteren en nog wat gras overlaten voor het uitlaten van mijn hond. Dan hou ik iedereen en mezelf te vriend”, aldus Heddes

Schagen op de Korrel Regio Schagen

SCHAGERBRUG – Het kostte wat moeite, maar na vier jaar leek de meerderheid het er over eens hoe de Schagerweg in Schagerbrug moest worden opgeknapt. Er zouden klinkers komen, zo was het besluit. Een protestactie van omwonenden die vreesden voor schade aan hun huizen gooide echter roet in het eten. De gemeente kiest nu toch voor asfalt en de dorpsraad trekt haar handen er verder van af. Schagerbrug is terug bij af.

Gemeente Schagen
Gemeente Schagen

Zo moest de Schagerweg er vanaf 2020 uit komen te zien. Het asfalt dat er nu ligt (zie hoofdfoto) zou eruit worden gehaald en worden vervangen door klinkers. De fietsstroken zouden verdwijnen en de weg zou met lantaarnpalen en groen smaller worden gemaakt.

Door van de 50-kilometerweg een 30-kilometerweg te maken en met klinkers de weg minder aantrekkelijk te maken voor hardrijders, moest de overlast van snelverkeer verminderen. Bijkomend voordeel was dat het geheel weer een meer ‘dorpse uitstraling’ zou krijgen. En als de weg toch open zou liggen, kon de gemeente Schagen gelijk het riool vervangen.

Begin dit jaar werden de plannen (mét klinkers) gepresenteerd.

De gemeente zag het helemaal zitten en stond volledig achter het plan om de weg met klinkers te bestraten. “Ik vind die klinkerbestrating heel erg mooi”, zo zei wethouder Hans Heddes in januari tegen Noordkop Centraal. “Wij gaan ook niet over één nacht ijs en wij hebben ook onze experts die aangeven dat dit beter is om de snelheid eruit te halen. En daar gaat het vooral om. We doen verder ons best hier een trillingsvrije zone van te maken.”

Scheuren in huizen

Komend voorjaar zouden de eerste werkzaamheden aan de weg beginnen. Het klonk als een goed plan, maar daar waren bewoners aan de Schagerweg het niet mee eens. Zij vreesden dat er scheuren in hun huizen zouden komen op het moment dat het zware verkeer over de klinkers zouden rijden. Hun voorstel: leg weer asfalt neer, zoals het nu is.

De gemeente zit in een spagaat: ze wilde de dorpsraad die voor klinkers was niet voor het hoofd stoten, maar ook de protesterende bewoners moesten niet worden vergeten. Afgelopen maandag besloot de gemeente dat de klinkers definitief verleden tijd waren. “De aanwonenden zijn bang voor trillingen die tot schade kunnen leiden aan hun woningen. Om dit probleem voor te zijn, hebben wij gekozen voor asfalt”, is de officiële lezing.

De Schagerweg wordt niet alleen door Schagerbruggers gebruikt, maar is ook een doorgangsweg richting Schagen. Een bewoonster telde vorig jaar het aantal vrachtwagens dat langs haar huis denderde: “Vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur twaalf zware zandwagens, vijf zeer grote vrachtwagens en tien trekkers met aanhanger vol met bollen en/of zand”, zo zei ze in de Facebookgroep Je bent Schagerbrugger als.

Om het sluipverkeer en het zware vrachtverkeer een halt toe te roepen is zo’n vijf jaar geleden begonnen met het maken van plannen om de weg te verbeteren. Een ervan was om er een klinkerweg van te maken, maar daar was ze niet gerust op: “Hoe zou een klinkerweg dit houden? Om niet te spreken van het lawaai en de trillingen.”

Iemand anders maakte zich minder zorgen, zo zei ze in november 2018 in dezelfde Facebookgroep: “Ik persoonlijk ben voorstander, heb jaren gewoond in een straat met klinkers en dat leverde geen overlast op omdat er maatregelen waren genomen zodat er niet te hard gereden kon worden en mensen door klinkers ook zachter gaan rijden.”

Duurzaam veilige weg

“Wij vinden dat we met asfalt beter kunnen garanderen dat er geen scheuren in huizen komen”, zegt wethouder Hans Heddes tegen Noordkop Centraal, “en we kunnen ook met asfalt daar een duurzaam veilige weg maken. De 30 kilometer per uur staat dus nog steeds als een paal boven water, alleen doen we dat niet met gebakken materialen maar met asfalt.”

De dorpsraad is bang dat de 400 meter lange weg voor fietsers levensgevaarlijk wordt als de fietsstroken verdwijnen maar het asfalt blijft. “Het is straks niet meer veilig voor onze kinderen”, vreest Vincent Dekker van de dorpsraad. “Ik snap de zorgen van de mensen die er wonen, maar er waren ook oplossingen om een fundering onder de weg te leggen waardoor de trillingen worden beperkt. Zo valt de hele basis weg en is de veiligheid in het geding.”

Juridische gevolgen

Hij denkt dat de gemeente eieren voor haar geld heeft gekozen. “Ze is bang voor de juridische gevolgen als mensen daadwerkelijk scheuren ontdekken en de gemeente aanklagen. Bovendien zijn ze dan nog meer geld kwijt dan nu als de weg weer moet worden omgezet.”

Uit protest is de dorpsraad uit de gesprekken gestapt. Dekker: “Pas als klinkers weer een optie zijn en de klachten van bewoners worden meegenomen, sluiten wij weer aan.” De gemeente gaat ondertussen onderzoeken welk soort asfalt kan worden gebruikt en komt met een aangepast ontwerp. In januari of februari worden de gesprekken hervat.

Woningbouw Schagerbrug

Noord-Holland en Schagerbrug liggen op ramkoers. Het dorp wil nieuwbouw, de provincie een vogel- weidegebied. ‘Gezeur over een paar ganzen.’

Onderstaande link verwijst naar het volledige artikel in het Financieel dagblad van 13 december 2018

https://fd.nl/achtergrond/1276058/gaan-we-huizen-bouwen-of-vogelnestjes#

Nieuw opzet veldbezoeken

Afgelopen jaren organiseerde de gemeente Schagen veldbezoeken. Samen met haar bewoners liepen ze door een dorp of wijk om te kijken waar het beter kon. 

Omdat deze veldbezoeken veelal tijdens werktijd waren kwamen er weinig of soms zelfs geen inwoners opdagen, daarom is besloten voor een nieuwe opzet van de veldbezoeken. 

Met deze nieuwe opzet legt de gemeente de actie bij de dorpsraad. 

Als wij behoefte hebben om een mooi initiatief of om bepaalde gevaarlijke (verkeers)situaties onder de aandacht te brengen dan kan er een veldbezoek aangevraagd worden.

“Wij staan open voor signalen over punten in onze buitenruimte die voor verbetering vatbaar zijn”, aldus wethouder Joke Kruit . Inwoners die bij zo’n veldbezoek aanwezig willen zijn houden wij op de hoogte via onze communicatiekanalen. 

 

Buurtinitiatief

Het Stuiv-es-in Plantsoen achter de Burg. de Moorstraat is een goed voorbeeld van een buurtinitiatief.

Hier is het goed toeven aan de picknicktafel en binnen- kort onder de nog aan te leggen pergola met een kopje koffie, of verse (munt)thee en frisse vlierbloesem limonade! Natuurlijk met een alom bekend kakelvers gemberkoekje erbij!

Er is hier ook van alles te koop: Paardenbloemenjam,vlierbloesemzalf en – limonade, verse groente en kruiden, maar in de zomer ook bloemen en prachtige wonderbomen uit eigen kweek!

De inkomsten worden weer in de tuin gestopt en zo is de groeicircel rond! (Meehelpen in de tuin is ook erg leuk om te doen.)

Iedereen is hier van harte welkom!