Projecten

Woningbouw Buitenvaert

Schagerbrug krijgt met plan Buitenvaert de uitbreiding waar het al jaren om zit te springen. Het wordt een prachtige wijk, omsloten door een brede vaart en verscholen achter bomen. Een wijk met veel groen en water, waar je je longen vult met frisse lucht en ver kunt kijken.

We mogen bouwen.

En daar zijn wij erg blij mee.

De gemeente maakt momenteel plannen om nieuwe woningen op het B-veld van voetbalverenging Vesdo in Schagerbrug te ontwikkelen.

Onze huidige voorzitter Theo Groot en Jelle Beemsterboer hebben zich jaren volop ingezet om dit te bereiken. Deze uitbreiding hebben we nodig ter behoud en bevordering van de leefbaarheid in ons mooie dorp en het voortbestaan van onze voorzieningen, zoals de school en de vele (sport) verenigingen, die ons dorp rijk is. De nieuwe woonwijk gaat Buitenvaert heten. Er zal gebouwd worden in het z.g. vierde kwadrant van het dorp achter de voormalige locatie van bouwbedrijf Ott, tegenover het industrieterrein.Het plan Buitenvaert behelst ca. 40 woningen van het type vrijstaand of twee-onder-een-kap en ca. 15 appartementen.De projectontwikkelaar USP gaat nu het plan zijn definitieve vorm geven en heeft toegezegd ons tijdens deze ontwikkelingen op de hoogte te houden. Er is al toegezegd dat gekeken wordt of het aantal type appartement kan worden vergroot. De verwachting is dat midden 2021 dit is gerealiseerd en het plan kan worden gepresenteerd en de eerste woningen in de verkoop zullen gaan. USP heeft toegezegd dat mensen uit Schagerbrug of met historische banden met Schagerbrug bij de toewijzing voorkeur zullen hebben. De verwachting is dat in de herfst van 2021 met de bouw wordt begonnen.Alles met elkaar een goed begin van het nieuwe jaar. Ook de voorbereidingen voor het bouwplan “VESD B veld” gaan gewoon door, maar heeft door de planologische processen nog wat tijd nodig. Dit plan voorziet in een groter aandeel z.g. starterswoningen.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/278665/na-bijna-14-jaar-is-er-groen-licht-voor-woningbouwplan-buitenvaert-bij-schagerbrug?fbclid=IwAR3jSQKdlMo7Qvze53_-xxXISL3lTka3J431bhhXmNLFnM0ZRFqnGOYyX3I

Woningbouw B-Veld

Herinrichting Schagerweg

Woningbouw in Schagerbrug

In 2003 is in Schagerbrug het laatste uitbreidingsplan “Hoenderpark” gerealiseerd.
Ruim 13 jaar geleden heeft de toenmalige gemeente Zijpe uitbreidingsplan “Buitenvaert” vastgesteld.
Dit plan biedt een uitbreiding met ca. 40 woningen.
Helaas is dit plan niet te realiseren omdat de Provincie Noord–Holland, in het verleden, aan de locatie “Buitenvaert” een andere bestemming heeft gegeven.
Dit betekent dat er al 15 jaar geen woonruimte beschikbaar is. 
Incidenteel komt een woning of kavel beschikbaar maar dit kan lang niet voldoen aan de woningbehoefte.
De jongeren trekken weg en de achterblijvers vergrijzen.
Buiten het persoonlijke leed dat ontstaat omdat er geen mogelijk is om daar te wonen waar  men zich thuis voelt, bloedt in de toekomst het dorp dood. 
Met alle gevolgen van dien. 
Het leerlingenaantal op de school en de leden van de verenigingen neemt af.
Als we kijken naar de bestemmingen van de gronden rondom Schagerbrug dan valt op dat het dorp volledig wordt ingesloten door bestemmingen die conflicteren met woningbouw.
Door recent veranderde regelgeving zijn er inmiddels 2 mogelijkheden bij gekomen om woningbouw te realiseren.
Een locatie is particulier bezit waarbij niet vaststaat of die kan worden verworven het andere is het voormalig oefen voetbalveld.
Om e.a. in perspectief te plaatsen, “Buitenvaert” behelst 4,2 HA een voetbal veld is ½ HA. Buitenvaert is nu gereed voor uitvoering en het is prima gesitueerd binnen de dorpsontwikkeling!
Op 20 februari 2018 heeft het college van Schagen een besluit genomen over het voorontwerp bestemmingsplan. Dat wordt dan formeel naar provincie en waterschap enz. gestuurd. Zij mogen eerst reageren. Daarna is op 26 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld, dat is 6 weken ter inzage gelegd zodat iedereen kan reageren. De enige die een zienswijze heeft ingediend is de Provincie Noord Holland. Deze gaf aan dat de huidige bestemming (weidevogelgebied) realisering niet mogelijk maakt.
De gemeente Schagen heeft hierop voorgesteld om €44.000,- als compensatie aan te bieden. Hiermee zou de provincie elders een gebied kunnen creëren voor weidevogels.
Als alternatief voor geld bood de gemeente elders ruim 5,5 hectare land aan. Dit voorstel is door de D66 gedeputeerde Joke Geldhof afgewezen.Het is door de raad definitief gemaakt.
Zoals het er nu uitziet is op 19 februari aanstaande de behandeling en besluitvorming van het ontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad.
De verkiezingsuitslag in maart kan bepalend zijn of de provincie het bestemmingsplan zal wijzigen. 

Plan “Buitenvaert”

https://schagen.gemeentedocumenten.nl/Bestemmingsplannen/NL.IMRO.0441.BGZBPBUITENVAERT-ON01/b_NL.IMRO.0441.BGZBPBUITENVAERT-ON01_Bijlage9W..enMei2016.pdf

Max Plazierhuis voor mensen met dementie

Nu stichting Beleven in Leven het oude raadhuis van Zijpe heeft doorverkocht aan investeerder Ron Smit, kondigt het bestuur aan dat een ’draagkrachtfonds’ wordt opgezet en een crowdfundingactie om het Max Plazierhuis voor mensen met dementie handen en voeten te geven.

Vrijdag 8 maart wordt het gebouw aan de Schagerweg in Schagerbrug bij de notaris overgedragen aan koper Ron Smit, zo laat initiatiefnemer Willem Plazier weten: ,,Met dank aan de bouwcombinatie uit Warmenhuizen en Langedijk die weliswaar niet helemaal tot het eind met ons plan mee wilde, maar wel zijn nek flink voor ons heeft uitgestoken. In een emotionele bui zei ik eerder wel dat zij ons hebben laten vallen, maar dat zet ik graag recht.’’

Hypotheek

Plazier legt uit: ,,Het is zelfs zo dat deze bouwers (Dekker en De Geus, red.) het mogelijk hebben gemaakt dat Beleven in Leven in april 2017 het gebouw überhaupt heeft kunnen verwerven. ,,De hypotheek staat op hun naam, en wij kregen het eigendomsrecht. Zonder hen had het zover dus nooit kunnen komen.’’

Na 8 maart kan de stichting dus eindelijk spijkers met koppen gaan slaan, zegt Plazier nu. ,,Waarbij ik blij ben dat Dekker en De Geus ons evengoed nog helpen met een lening van vijftig mille voor opstartkosten voor onze nieuwe woonvorm voor mensen met dementie.’’

Waar op de begane grond 38 kamers met elk een eigen badkamer komen voor clienten met een ZZP5-indicatie, op de eerste etage zes verblijven voor crisisopvang, plus op de 2e etage een ruimte voor de zorg aan drie jongdementerende mensen.

,,Met het draagkrachtfonds’ willen we ook mensen die het niet kunnen betalen de kans geven.’’ De crowdfundingactie is daarvoor dus niet bedoeld: ,,Nee, die is puur voor de inrichting van onze woonvorm die uniek is bij de zorg voor mensen met dementie. We willen bedrijven en organisaties interesseren om te participeren door mee te doen aan onze crowdfunding. De brochure is bijna klaar, dus we gaan er tegenaan!