Wie zijn wij

De dorpsraad Schagerbrug is een vereniging die zich richt op de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in het dorp Schagerbrug

De Dorpsraad Schagerbrug wordt gerund door vrijwilligers.

Middels openbare vergaderingen, de dorpskrant, contact met de bewoners en organisaties, deze website en email houdt de Dorpsraad contact met de mensen die in Schagerbrug wonen, werken en leven. Op deze wijze krijgt de ‘raad’ de benodigde informatie om aan haar doelstelling inhoud te geven.

Bestuursleden:

Voorzitter: Theo Groot

Secretaris: Onno van der Leij

Penningmeester: Nico Bouwes

Communicatie: Geja Meppelink

Lid: Louis Kruijer

info@dorpsraadschagerbrug.nl

Commissies

Commissie verkeer + infra   drsverkeer@dorpsraadschagerbrug.nl

Voorzitter: Dirk de Vries

Secretaris : Gerard de Boer

Lid: Frank Hulsebosch

Lid: Klaas Noorman

Commissie Algemeen   drsalgemeen@dorpsraadschagerbrug.nl

Voorzitter: Wisselt

Secretaris: Klaas Ott

Lid: Paula den Bak

Lid: Atina Kruijer

Lid: Anja Eriks

Lid: Vincent Dekker

Lid: Marcel Kok

Commissie Duurzaam drsduurzaam@dorpsraadschagerbrug.nl

Lid: Klaas Ott

Lid: Marc Klaassen

Lid: Frank van der Wal

Dorpsblad “Rondom de Brug”

Redactie   dorpskrant@dorpsraadschagerbrug.nl

Riky Hijink

Gery de Boer

Jantina van Winsum

Inge de Groot

Ledenadministratie en coordinatie bezorging Dorpskrant

leden@dorpsraadschagerbrug.nl

Gerard de Boer