Wie zijn wij

De dorpsraad Schagerbrug is een vereniging die zich richt op de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in het dorp Schagerbrug

De Dorpsraad Schagerbrug wordt gerund door vrijwilligers.

Middels openbare vergaderingen, de dorpskrant, contact met de bewoners en organisaties, deze website en email houdt de Dorpsraad contact met de mensen die in Schagerbrug wonen, werken en leven. Op deze wijze krijgt de ‘raad’ de benodigde informatie om aan haar doelstelling inhoud te geven.

Bestuursleden:

Voorzitter: Lous Kruijer

Secretaris: Onno van der Leij

Penningmeester: Nico Bouwes

Communicatie: Geja Meppelink

Lid: Theo Groot

info@dorpsraadschagerbrug.nl

 

Commissie verkeer + infra   drsverkeer@dorpsraadschagerbrug.nl

Voorzitter: Dirk de Vries

Secretaris : Gerard de Boer

Lid: Frank Hulsebosch

Lid: Klaas Noorman

 

Dorpsblad “Rondom de Brug”

Redactie   dorpskrant@dorpsraadschagerbrug.nl

Jantina van Winsum

Inge de Groot

Brigitte van den Broek

 

Ledenadministratie en coordinatie bezorging Dorpskrant

leden@dorpsraadschagerbrug.nl

Gerard de Boer

 

Projectgroepen

projectgroep Grote Sloot

Klaas Ott

Anja Eriks

Gery de Boer

Brigitte van den Broek

projectgroep woonvisie

Theo Groot

Klaas Ott

Nico Bouwes