D(orps)O(ontmoeting)P(lek)

De Dorpsraad streeft ernaar om de leefbaarheid binnen Schagerbrug in stand te houden, dan wel te vergroten. Dat is de reden dat we onder meer aandacht willen gaan schenken aan de kwetsbare en oudere inwoners.

De Dorpsraad heeft hierbij samenwerking gezocht met de diaconie, die al wekelijks samen met vrijwilligers van De Zonnebloem een dagdeel organiseert, waarbij deze doelgroep samenkomt in het Schoolhuijs bij de kerk.

Deze bestaande activiteit willen we uitbreiden en omdopen tot een Dorps Ontmoetings Punt oftewel het DOP. Dit naar het voorbeeld van DOP Petten, dat daar al een aantal jaar zeer succesvol functioneert.

Het DOP moet de plaats worden waar ouderen en inwoners die daar behoefte aan hebben, elkaar op een ochtend of middag kunnen ontmoeten. Een soort huiskamer van Schagerbrug waar mensen binnen lopen om samen een kopje koffie/thee te drinken, met elkaar in gesprek te gaan, een spelletje te doen of om informatie uit te wisselen.

We hebben inmiddels een enquête gehouden onder inwoners van Schagerbrug of er behoefte is aan een DOP in Schagerbrug en om te peilen welke wensen er qua invulling bij de inwoners van Schagerbrug leven.

Er zijn veel formulieren ingeleverd. De vervolgstappen zullen zijn de inventarisatie van de enquêtes en samen met mensen van de diaconie te komen tot een plan tot oprichting van het DOP. Enkele ge-enquêteerden hebben aangegeven een rol te willen spelen in de oprichting.

17 september 2019 Officiële  opening van D.O.P.

Noordkop Centraal was aanwezig tijdens de opening en bracht verslag uit.

https://www.youtube.com/watch?v=p8TLKTk6bek