Nieuwe opzet veldbezoeken

Afgelopen jaren organiseerde de gemeente Schagen veldbezoeken. Samen met haar bewoners liepen ze door een dorp of wijk om te kijken waar het beter kon. 

Omdat deze veldbezoeken veelal tijdens werktijd waren kwamen er weinig of soms zelfs geen inwoners opdagen, daarom is besloten voor een nieuwe opzet van de veldbezoeken, welke gehouden worden op woensdagen van 1 mei tot en met 29 mei 2019

Met deze nieuwe opzet legt de gemeente de actie bij de dorpsraad. 

Als wij behoefte hebben om een mooi initiatief of om bepaalde gevaarlijke (verkeers)situaties onder de aandacht te brengen dan kan er door de dorpsraad een veldbezoek aangevraagd worden. Heeft u ideeën of suggesties meld het aan ons info@dorpsraadschagerbrug.nl

“Wij staan open voor signalen over punten in onze buitenruimte die voor verbetering vatbaar zijn”, aldus wethouder Joke Kruit .

Inwoners die bij zo’n veldbezoek aanwezig willen zijn worden op de hoogte gehouden via onze communicatiekanalen.