Vacatures

Duurzaam Schagerbrug

De dorpsraad heeft duurzaamheid als speerpunt geformuleerd. Wij hebben hiervoor nog geen concrete doelstellingen of invulling geformuleerd, dit speerpunt is dus nog een blanco pagina.

Om hier invulling aan te geven zijn wij op zoek naar mensen uit Schagerbrug die plaats willen nemen in de duurzaamheidscommissie. Onderwerpen als bewustwording, mobiliteit, afval, (ver)bouw, energie, natuur, enzovoort zijn onderwerpen die in de commissie besproken kunnen worden. Wij zoeken naar realistische en collectieve oplossingen die ons dorp duurzamer kunnen maken.

Wilt u (of kent u iemand) hierover meedenken en meewerken dan komen wij graag met u in contact via bestuur@dorpsraadschagerbrug.nl